IPR:ää iisisti – Alan henkilöitä (osa 2)

Juttusarjamme “IPR:ää iisisti” toisessa osassa tutustutaan alan ihmisiin ja heidän rooleihinsa

Osa 2 – Alan henkilöitä

Alan ammattilainen
Keksintöjen keksinnöllisyyttä sekä selityksen riittävyyttä arvioidaan suhteessa alan ammattilaiseen. Kyseessä on fiktiivinen henkilö, joka tuntee kaiken mitä alalla on esitetty julkisesti, mutta ei osaa yhdistää mitään, ellei siihen erikseen opasteta. Alan ammattilainen voi myös olla tiimi ammattilaisia, esimerkiksi eri aloilta.

Asiamies
Hakijan edustaja virastokäsittelyissä. Tyypillisesti asiamiehet ovat oman alansa ammattilaisia, eli he ovat saaneet koulutuksen hakemusten laatimiseen ja virastokäsittelyjen hoitamiseen. Tavaramerkki- ja malliasiamiehet ovat usein koulutukseltaan juristeja, patenttiasiamiehet tekniikan tai luonnontieteen alan korkeakoulutettuja.

Hakija
Osapuoli, joka hakee suojaa (patenttia, tavaramerkkiä tai mallisuojaa). Useimmiten hakija on yritys tai yhteisö, kuten yliopisto tai tutkimuslaitos. Hakija voi olla myös luonnollinen henkilö, kuten keksijä.

Haltija
Hakija muuttuu haltijaksi, kun suoja on myönnetty tai rekisteröity. Haltija on siis suojan omistaja.

Keksijä
Patentti- ja hyödyllisyysmallihakemuksissa tulee ilmoittaa keksijä, jonka on oltava luonnollinen henkilö. Keksijä on se henkilö, joka on saanut aikaan teknisen ratkaisun tekniseen ongelmaan, eli tehnyt keksinnön. Keksijöitä on tyypillisimmin useita samassa hakemuksessa.

Kolmas mies
Kolmas osapuoli, joka on joko hakemus- tai väitekäsittelyn aikana sitä mieltä, että suojaa ei pitäisi myöntää tai ylläpitää, ja joka haluaa tuoda mielipiteensä viraston tietoon tekemällä ns. kirjeen kolmannelta mieheltä. Kirje menee tiedoksi hakijalle/haltijalle, mutta kolmannesta miehestä tule käsittelyn osapuolta.

Mallin luoja
Mallioikeutta haettaessa Suomessa on ilmoitettava, kuka mallin on luonut. Mallin luoja on aina ihminen. Mallin haltija sen sijaan voi olla yhtiö, jolle mallin luoja on siirtänyt omistuksen. Omistuksen siirtäminen täytyy merkitä mallihakemukseen. Koskee vain suomalaisia mallioikeushakemuksia.

Tutkija, tutkijainsinööri
Viraston virkamies, jonka tehtävänä on tutkia virastoon jätetyt hakemukset. Patentti- ja rekisterihallituksessa patenttihakemuksia tutkii tutkijainsinööri, Euroopan patenttivirastossa kolmihenkinen tutkimusjaosto, joka koostuu siis tutkijoista.

Valittaja
Osapuoli, joka tekee valituksen viraston päätöksestä. Tyypillisimmin viraston valituslautakunnalle, Suomessa Markkinaoikeuteen.

Väitteentekijä
Muu kuin haltija, joka on sitä mieltä, ettei suojaa olisi tullut myöntää, ja tekee myönnön tai rekisteröinnin jälkeen väitteen virastoon. Joissain maissa väite tehdään jo ennen myöntöä. Väitteentekijä on väitekäsittelyn osapuoli.

 

Täältä löydät IPR-alan lyhenteet

Jaa artikkeli