CRISPR-geenimuuntelutekniikkaa koskeva patentti kumottu Euroopassa

  • Uutiset
  • 15.3.2018

Euroopan patenttiviraston väitejaosto on kumonnut suullisessa käsittelyssä Broad-instituutin (MIT/Harvard) CRISPR-tekniikkaan liittyvän patentin EP 2 771 468. Kyseinen patentti kohdistuu CRISPR-tekniikan hyödyntämiseen eukaryoottisoluissa eli mm. eläin- ja kasvisoluissa.

Väitejaosto päätyi pitämään patenttia mitättömänä, koska patentin etuoikeuspyyntö aiemmista USA:ssa jätetyistä provisional-hakemuksista oli virheellinen. Euroopassa etuoikeuteen liittyvä käytäntö seuraa tarkasti Pariisin sopimuksessa esitettyjä periaatteita, joiden mukaan oikeus pyytää etuoikeutta on vain ensimmäisen hakemuksen hakijalla tai osapuolella, jolle ensimmäinen hakemuksen hakija on siirtänyt oikeutensa. Pätevän etuoikeuden avulla myöhempi hakemus katsotaan tehdyksi samaan aikaan ensimmäisen hakemuksen kanssa, jolloin myöhemmän hakemuksen uutuutta ja keksinnöllisyyttä tarkastellaan samaa tunnettua tekniikkaa vastaan kuin ensimmäisen hakemuksen.

Tässä tapauksessa CRISPR-tekniikkaan kohdistuvissa ensimmäisissä provisional-hakemuksissa keksijät oli US-käytännön mukaisesti nimetty myös hakijoiksi. Myöhemmässä PCT-jatkohakemuksessa hakijana oli Broad-instituutti, joka ei pystynyt väitekäsittelyssä osoittamaan oikeuksien siirtymistä kaikilta keksijöiltä. Näin ollen patentti kumottiin, koska etuoikeus menetettiin ja patentin esittämä CRISPR-tekniikka oli ehtinyt tulla julkiseksi ennen PCT-hakemuksen jättöä, jolloin keksintöä ei enää voitu katsoa uudeksi.

Patentinhaltija on jo valittanut päätöksestä ja asia on etenemässä valituslautakunnan käsittelyyn. Patentti on rekisteröity yli 15 EP-jäsenmaassa.

Jaa artikkeli