©, Copyright, tekijänoikeusmerkki

®, Registered trademark, rekisteröity tavaramerkki

A

ARIPO, The African Regional Intellectual Property Organization, Afrikan alueellinen immateriaalioikeusjärjestö

B

BOA/BoA, Board of Appeal, valituslautakunta

E

EBoa, Enlarged Board of Appeal, laajennettu valituslautakunta

EESR, Extended European Search Report, EP-hakemuksen uutuustutkimusraportti

EPC, European Patent Convention, Euroopan patenttisopimus

EPO, European Patent Office, Euroopan patenttivirasto

Euro-PCT, European regional phase application at the EPO, PCT-hakemuksen alueellisen vaiheen hakemus EPOssa

EUIPO, European Union Intellectual Property Office, Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto

EUTM, European Union Trademark, Euroopan Unionin tavaramerkki

EUTMD, European Union Trademark Directive, EU:n tavaramerkkidirektiivi

EUTMR, European Union Trademark Regulation, EU:n tavaramerkkiasetus

G

GCC, Gulf Cooperation Council, Persianlahden arabimaiden yhteistyöneuvosto

H

HmA, asetus hyödyllisyysmallioikeudesta

HmL, laki hyödyllisyysmallioikeudesta

HmM, hyödyllisyysmallimääräykset

I

IB, International Bureau, WIPOn kansainvälinen toimisto

IPC, International Patent Classification, kansainvälinen patenttiluokitus

IPEA, International Preliminary Examining Authority kansainvälinen patentoitavuuden esitutkimusviranomainen

IPR, Intellectual Property Right, immateriaalioikeus, or Industrial Property Right, teollisoikeus

IPER, International Preliminary Examination Report, kansainvälinen patentoitavuuden esitutkimusraportti

IPRP, International Preliminary Report on Patentability, kansainvälinen patentoitavuuden esitutkimusraportti

IR, International Registration, kansainvälinen, Madrid-järjestelmän kautta haettu, tavaramerkkirekisteröinti

ISA, International Search Authority, kansainvälinen uutuustutkimusviranomainen

ISR, International Search Report, kansainvälinen uutuustutkimusraportti

M

Madrid Protocol, Madridin protokolla, tavaramerkkien kansainvälinen rekisteröintijärjestelmä

MaO, Markkinaoikeus

ML, Mallioikeuslaki

MO, Markkinaoikeus

O

OA, Office Action, viraston antama välipäätös

OAPI, Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle, Afrikan henkisen omaisuuden järjestö

P

PatA, patenttiasetus

PatL, patenttilaki

PatM, patenttimääräykset

PCT, Patent Cooperation Treaty, kansainvälinen patenttiyhteistyösopimus

PPH, Patent Prosecution Highway, nopeutetun käsittelyn järjestelmä

PRH, Patentti- ja rekisterihallitus, Finnish patent and registration office

PSA, person skilled in the art, alan ammattilainen, or problem-solution approach, ongelma-ratkaisu periaate

R

RCD, Registered Community Design, EU-mallioikeusrekisteröinti

RO, receiving office, vastaanottava viranomainen

S

SERS, Supplementary European Search Report, Euro-PCT-hakemuksen uutuustutkimusraportti

T

TM, Trademark, tavaramerkki

TmL, Tavaramerkkilaki

U

UP, unitary patent, yhtenäispatentti

UPC, Unified Patent Court, yhdistetty patenttituomioistuin

UPCA, Unified Patent Court Agreement, sopimus yhdistetystä patenttituomioistuimesta

USPTO, US Patent and Trademark Offie, USA:n patentti- ja tavaramerkkivirasto

V

VP, välipäätös

W

WIPO, World Intellectual Property Organisation, Maailman henkisen omaisuuden järjestö

WOIPEA, Written Opinion of the International Preliminary Examining Authority, kansainvälisen patentoitavuuden esitutkimusviranomaisen lausunto

WOISA, Written Opinion of the International Search Authority, kansainvälisen uutuustutkimusviranomaisen lausunto