IPR:ää iisisti – Suojattavuuden perusteita (osa 1)

IPR, TM, etuoikeus, valtakirja… Meneekö pää pyörälle lukiessasi teollisoikeuksista? Tuntuuko patenttijargonin ymmärtäminen vaikealta? Ei hätää, uudessa “IPR:ää iisisti” –juttusarjassamme avaamme alan kapulakieltä ja termistöä selkokielelle. Kuukausittain ilmestyvän sarjamme ensimmäisessä osassa käymme läpi alan perussanastoa.

Osa 1. Suojattavuuden perusteita

Erottamiskyky

Tavaramerkin erottamiskyvyllä tarkoitetaan tavaramerkin kykyä erottautua omistajansa omana merkkinä. Käytännössä tavaramerkin erottamiskyky edellyttää sitä, ettei merkki kuvaile niitä tavaroita tai palveluita, joita varten rekisteröintiä on haettu, ja ettei tavaramerkki ole geneerinen yleistermi näille tavaroille tai palveluille. Erottamiskyky on ehdoton edellytys tavaramerkin rekisteröinnille, joten erottamiskyvyttömiä ja kuvailevia tavaramerkkejä koskevat hakemukset hylätään viran puolesta.

Keksinnöllisyys

Keksinnöllisyys tarkoittaa, että suojattava keksintö on riittävän erilainen verrattuna tunnettuihin ratkaisuihin. Keksinnöllisyyden arvioinnin kriteerit vaihtelevat jonkin verran maasta ja järjestelmästä toiseen, ja siitä yleensä keskustellaan eniten viraston kanssa hakemuskäsittelyn aikana. Keksintö on keksinnöllinen esimerkiksi silloin, kun se on kahden tunnetun ratkaisun yhdistelmä, ja tällainen yhdistäminen ei olisi ollut ilmeistä. Keksinnöllisyydestä kerromme tarkemmin tässä juttusarjassamme.

Sekoitettavuus

Tavaramerkki ei saa olla sekoitettavissa aiempaan samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluita kattavaan aikaisemmin rekisteröityyn tavaramerkkiin. Tavaramerkit ovat sekoitettavissa keskenään, mikäli ne ovat samat tai samankaltaiset. Sekoitettavuutta tarkastellaan merkkien visuaalisen, foneettisen ja käsitteellisen samankaltaisuuden näkökulmasta. Mikäli tavaramerkit katsotaan sekoitettaviksi keskenään, ne aiheuttavat sekaannusvaaran asiakaskunnan keskuudessa, jonka johdosta myöhempää tavaramerkkiä koskeva hakemus hylätään tai sen käyttö voidaan kieltää.

Teollinen käyttökelpoisuus

Patentoitavan keksinnön tulee olla teollisesti käytettävissä. Teollisuus tulkitaan kuitenkin hyvin laajasti, mm. maanviljely on patentointimielessä teollisuutta. Käytännössä liki kaikki käyttö on teollista, poislukien erikseen luetellut poikkeukset, kuten sairauksien hoitomenetelmät, tiedon esittäminen tai ihmisten kloonaamismenetelmät. Näistäkin osa on patenttilaeissa poisluettu patentoitavista keksinnöistä jostakin muusta syystä kuin teollisen käyttökelpoisuuden puutteesta.

Uutuus

Uutuuden vaatimus on absoluuttinen, eli suojattava keksintö tai malli ei ole saanut tulla julkiseksi missään muodossa eikä millään tavalla. Uutuus voidaan myös kuvata termillä valokuva, eli menetelmä tai tuote on uusi, jos täsmälleen samanlaista ei ole aiemmin tunnettu. (Pieni poikkeus on joissain tapauksissa ns. armonaika, ks. juttumme täältä).

Yhtenäisyys

Patentti- ja hyödyllisyysmallihakemukselta vaaditaan yhtenäisyys, eli vaatimuksissa saa olla vain yksi keksintö. Uuden hakemuksen tulee täyttää yhtenäisyyden vaatimus, mutta myös hakemuskäsittelyn aikana patenttivaatimusten tulee olla yhtenäiset, eli on mahdollista, että alkujaan yhtenäinen hakemus muuttuu käsittelyn aikana epäyhtenäiseksi. Joskus onkin tarpeen tehdä toista keksintöä (tai muita keksintöjä) koskeva jaettu hakemus. Lisää jaetuista hakemuksista täällä.

 

Täältä löydät IPR-alan lyhenteet

Jaa artikkeli