Jouni Smolander aloittaa Laine IP:n toimitusjohtajana

  • Uutiset
  • 29.4.2022

Laine IP:ssä tapahtuu vahdinvaihto, kun Jouni Smolander siirtyy toimitusjohtajaksi ja Jarkko Tiilikainen keskittyy patenttiasiamiehen tehtäviin. Tavoitteena on vastata entistä paremmin asiakkaiden tarpeisiin Laineen vahvoilla osaamisaloilla.

Yhdeksän vuotta Laine IP:tä vetänyt Jarkko Tiilikainen jättää tyytyväisenä viestikapulan Jouni Smolanderille, joka aloittaa toukokuun alussa yrityksen uutena toimitusjohtajana.

“Laine IP on kehittynyt viime vuosina paljon ja hyvään suuntaan. Yhtiön on kuitenkin uudistuttava koko ajan. Päädyin siihen, että toimitusjohtajan vaihtaminen on nyt paikallaan, jotta pystymme jatkossa kehittymään vielä nopeammin”, Jarkko perustelee.

Jarkko on toiminut Laineella 25 vuotta patenttiasiamiehenä ja nyt hän pääsee paneutumaan jälleen täysipäiväisesti eurooppapatenttiasiamiehen työhön.

“Odotan innolla, että voin keskittyä enemmän asiakastyöhön ja erityiseen intohimooni eli eurooppapatenttikäytäntöihin ja vaativien väitteiden, valitusten ja oikeudenkäyntien hoitamiseen.”

Vahvuuksia kehitetään entistä paremmiksi

1.5. Laine IP:n toimitusjohtajana aloittava Jouni Smolander sekä hallituksen puheenjohtaja Kathy Wasström

Jouni Smolander on työskennellyt vuodesta 2016 lähtien Laineen eurooppapatenttiasiamiehenä ja hänellä on 23 vuoden työkokemus erityisesti ICT-alan patenttiasioista asiamiestoimistossa ja teollisuuden puolella.

Jounin mielestä on tärkeää, että patenttitoimiston johdolla säilyy hyvä tuntuma käytännön työhön ja asiakkaiden tarpeisiin.

“Jarkon tavoin minäkin aion hoitaa toimitusjohtajan töiden ohessa myös asiakkaiden patenttiasioita.”

Laine IP:n hallituksen puheenjohtaja ja patenttiasiamiehenä kemiantiimissä työskentelevä Kathy Wasström sanoo, että Jounin johdolla yritys pääsee kehittämään vahvuuksiaan.

“Meillä on syvää osaamista patenttialan avainalueilla, jotka liittyvät ennen muuta Euroopan patenttijärjestelmään, patentointiin Yhdysvalloissa ja lakipalveluihin. Tätä osaamista aiomme syventää jatkossakin vastataksemme mahdollisimman hyvin asiakkaidemme tarpeisiin”, Kathy sanoo.

IPR-suojauksen merkitys korostuu

Takaa vas.: Tatu Ahlskog, Kathy Wasström ja Jarkko Tiilikainen – edessä Jouni Smolander

Euroopan patenttivirastoon tehtiin viime vuonna ennätysmäärä patenttihakemuksia. Myös suomalaisten hakijoiden eurooppapatenttihakemusten määrä kasvoi reilusti.

“Tämä kertoo, että innovatiivisuuteen ja tuotekehitykseen on panostettu. IPR-suojaus nähdään entistä tärkeämpänä asiana”, Jouni Smolander muistuttaa.

Hän huomauttaa, että IPR-ympäristö on jatkuvassa muutoksessa. Yksi iso muutos on eurooppalainen yhtenäispatenttijärjestelmä ja yhdistetty patenttituomioistuin, jotka tuovat lisää vaihtoehtoja patentin hakijoille.

Jarkko Tiilikaisen mielestä Laine IP:n vahva osaaminen eurooppapatenteissa antaa hyvän pohjan auttaa asiakkaita myös eurooppalaiseen yhtenäispatenttiin liittyvissä asioissa. Kathyn ja Jounin tavoin myös hän nimeää Laineen toiseksi vahvuusalueeksi US-patentit.

“Tätä varten meillä on tarjota asiakkaiden käyttöön kokonainen tiimi, kun muualla näitä asioita hoitavat yksittäiset asiamiehet”, Jarkko toteaa.

Jouni huomauttaa, että asiakkaiden tarpeet ovat entistä kansainvälisempiä. IPR-asioissa korostuu myös yhä enemmän juridinen osaaminen, kuten erilaiset IPR-liitännäiset sopimusasiat, IPR-oikeuksien omistajuus- ja siirtoasiat, sekä IPR-riita-asioissa tukeminen.

 

Varatoimitusjohtaja vastaa kehityshankkeista

Toukokuussa varatoimitusjohtajana aloittava Tatu Ahlskog

Erityisvastuu Laine IP:n toiminnan kehittämisestä on toukokuun alussa varatoimitusjohtajana aloittavalla Tatu Ahlskogilla, joka on työskennellyt Laineella vuodesta 2007 ja vastaa mekaanisten patentti- ja hyödyllisyysmallitapausten hoidosta.

Hänen vastuullaan ovat muun muassa kehityshankkeet, joilla kehitetään Laineen toimintaprosesseja ja perustoiminnan tukijärjestelmiä.

“Oman tekemisen jatkuva parantaminen näkyy asiakkaille hyvänä vasteaikana ja kykynä mukautua asiakkaan muuttuviin tarpeisiin. Tavoitteemme on esimerkiksi tehdä digitaalisesta asioinnista entistä helpompaa.”

“Myös patenttialaan liittyvä lainsäädäntö muuttuu koko ajan. Tästäkin syystä patenttitoimiston on kehitettävä koko ajan omaa toimintaansa”, Tatu perustelee.

Varatoimitusjohtajan tehtävien ohella Tatu käyttää edelleen noin puolet työajastaan asiakkaiden patenttiasioiden hoitamiseen.

 

Kirjoittaja: Matti Remes

Kuvat: Tiia-Riikka Kittilä

Jaa artikkeli