Muutoksia EPOn maksuasioihin 1.4.2024 alkaen

Photo by Ibrahim Boran on Unsplash

Euroopan patenttiviraston EPOn hallintoneuvosto on päättänyt tehdä sekä korotuksia joihinkin virallisiin maksuihin, että muita muutoksia maksuasioihin, kuten maksualennuksiin. Muutokset astuvat voimaan 1.4.2024.

Kielialennus tietyille hakijoille – nykytilanne

Hakijoilla, jotka tulevat sellaisesta EPC:n jäsenvaltiosta, jonka virallisena kielenä ei ole englanti, ranska tai saksa, saavat tietyin lisäedellytyksin alennusta joistain virallisista maksuista.

Tällä hetkellä siis mm. suomalainen hakija, joka on joko (EU:n määritelmän mukaan) pieni tai keskisuuri yritys, yksityishenkilö, voittoa tuottamaton järjestö, yliopisto tai julkinen tutkimuslaitos (ns. R.6(4)-hakija) saavat 30 % alennusta patentoitavuustutkimusmaksusta, mikäli tutkimuspyyntö tehdään suomeksi. Tämä on merkittävä etu siinä mielessä, että sen saamiseksi ei tarvitse tehdä muuta kuin vakuuttaa, että täyttää jonkin R.6(4):n määritelmistä, sekä lisätä hakemuslomakkeeseen yksi lause suomeksi. Myös hakemusmaksusta saa vastaavan alennuksen, mutta sen saamiseksi tulee hakemus tehdä suomeksi. Alennus on huomattavasti pienempi kuin kustannus, joka tulee hakemuksen kääntämisestä, joten sitä käytetään suhteellisen harvoin.

Virallisten maksujen alennukset huhtikuusta lähtien

Nykyinen kielialennus pysyy ennallaan myös 1.4.2024 alkaen, mutta sen lisäksi tulee alennuksia useista muista maksuista, jotka ovat muiden R.6(4)-hakijoiden paitsi pienien ja keskisuurien yritysten käytettävissä, ilman vaatimuksia kielestä tai kotipaikasta. Mikäli hakija on oikeutettu molempiin alennuksiin, molemmat huomioidaan.

Alennusprosentti pysyy samana, 30 %, mutta alennuksen saa lisäksi uutuustutkimus-, nimeämis-, myöntö- ja vuosimaksuista.

Alennukseen oikeuttavien hakijoiden listaan on lisätty mikroyritykset, joita ovat yritykset, joissa on alle 10 työntekijää ja joiden liikevaihto tai tasearvo on alle 2 MEUR. Kyseiset yritykset ovat aiemminkin olleet oikeutettuja kielialennuksiin, sillä pienten yritysten koolle tai taloustilanteelle ei ole ollut alarajaa.

Tätä uutta, varsin avokätistä alennuspolitiikkaa on kuitenkin rajoitettu niin, että alennuksiin ovat oikeutettuja vain ne hakijat, jotka ovat tehneet korkeintaan neljä EP-hakemusta (mukaan lukien PCT-alueellisen vaiheen hakemukset EPOssa eli Euro-PCT-hakemukset) edeltävän viiden vuoden aikana. Aika lasketaan EP-hakemuksen tekemispäivänä tai Euro-PCT-hakemuksen tekemispäivänä (eli sinä päivänä, kun siirrytään alueelliseen vaiheeseen). Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi yliopistot ja julkiset tutkimuslaitokset harvoin ovat oikeutettuja näihin lisäalennuksiin, kuten eivät myöskään ahkerasti patentoivat yritykset.

Mikäli hakemuksella on useita hakijoita, tulee kaikkien hakijoiden olla oikeutettuja alennuksiin. Oikeus alennuksiin tulee tarkistaa aina maksupäivänä, eli esimerkiksi vuosimaksua maksettaessa, ja muutokset tulee ilmoittaa EPOlle.

Muutokset virallisiin maksuihin

Näiden muutosten yhteydessä EPO poistaa muutamia, harvoin käytettyjä maksuja kokonaan, ja korottaa joitakin virallisia maksuja, joskaan ei kaikkia. Pääasiassa korotus on noin 4 %, tosin 4. vuoden vuosimaksu nousee liki 30 %.

 

Hallintoneuvoston päätös ja taustamateriaalia löytyvät täältä:

https://link.epo.org/ac-document/CA/63/23%20-%20En.pdf

https://link.epo.org/ac-document/CA/D%2016/23%20-%20En.pdf

Kirjoittaja

Jaa artikkeli