Päivitys uutiseen | Suulliset käsittelyt EPO:ssa

Marraskuussa kerroimme EPOn uusista käytännöistä liittyen suullisiin käsittelyihin. Vuodenvaihteessa astui voimaan muutama muutos suhteessa aiempaan uutiseemme, nimittäin valituslautakuntien ja todistajien kuulemisen osalta.

Aiemmin valituslautakunta pystyi pitämään suullisen käsittelyn videoneuvotteluna vain, mikäli kaikki osapuolet hyväksyivät tämän. Vuoden 2021 alusta lähtien päätösvalta on valituslautakunnalla, eikä osapuolien hyväksyntää enää tarvita.

Lisäksi EPO muutti käytäntöjään (ja Euroopan patenttisopimuksen sääntöjä 117 ja 118) 1.1.2021 alkaen niin, että myös todistajaa voidaan nyt kuulla videoneuvottelun välityksellä. Mikäli suullinen käsittely pidetään videoneuvotteluna, myös todistajaa tulee kuulla videon välityksellä, ja siinä tällä hetkellä epätodennäköisessä tapauksessa, että suullinen käsittely pidetään EPOn tiloissa, todistajaa voidaan silti kuulla videon välityksellä. Todistajien kuuleminen ei ole kovinkaan yleistä EPOn käsittelyissä; useimmiten tällöin on kyseessä väiteasia ja uutuudenesteeksi on esitetty aiempi julkinen käyttö, jonka osoittamiseen tarvitaan todistaja.

Siirry aiempaan uutiseemme aiheesta.

Kirjoittaja

Jaa artikkeli