Toimintavapausselvitys, FTO

Suunnitelmissa keksinnön kaupallinen hyödyntäminen – miten toimia?

Onko suunnitelmissasi aloittaa uuden tuotteen tai menetelmän kaupallinen hyödyntäminen? Ennen kuin ryhdyt tuumasta toimeen, kannattaa varmistaa, että voit tulla markkinoille loukkaamatta muiden patenttioikeuksia. Mitä aiemmin olet tietoinen muiden toimijoiden mahdollisista patenttioikeuksista, sitä kustannustehokkaammin pystyt tarvittaessa muuttamaan omaa suunnitelmaasi tuotekehityksessä, jolloin säästät aikaa ja vaivaa.

Toimintavapauden (FTO, freedom to operate) kannalta merkityksellisiä ovat kilpailijoiden nimissä olevat voimassaolevat oikeudet. Näitä ovat myönnetyt patentit, joiden vuosimaksut on maksettu, sekä sellaiset vireillä olevat patenttihakemukset, joilla on realistinen mahdollisuus edetä patentiksi. FTO-kartoituksessa nämä patentit ja hakemukset pyritään saamaan esiin tekemällä hakuja maailmanlaajuisissa patenttitietokannoissa. Kattavassa selvityksessä otetaan huomioon myös hyödyllisyysmalli- ja mallisuojarekisteröinnit sekä tavaramerkit.

Olennaista on myös maantieteellinen kattavuus. Ovatko hauissa esiin tulleet oikeudet (patenttiperheet) voimassa niillä maantieteellisillä alueilla, joissa yritykselläsi on liiketoimintaa eli vaikkapa myyntiä tai valmistusta? Esimerkiksi myönnetty eurooppapatentti saattaa olla voimassa vain pienessä osassa EPC-jäsenmaita, joita on nykyään 38 – asian varmistaminen edellyttää hakuja kansallisten patenttivirastojen tietokantoihin.

Toimintavapauden arvioimisen lähtökohtana on sinun tuotteesi tai menetelmäsi yksityiskohtien ja teknisten piirteiden määritteleminen riittävällä tarkkuudella. Me vertaamme näitä piirteitä kilpailijoiden myönnettyjen patenttien patenttivaatimuksiin ja arvioimme, onko tuotteesi tai menetelmäsi suojapiirin sisällä. Tässä työvaiheessa patenttivaatimuksissa käytettyjen termien tulkinta on tärkeässä osassa.

Kartoituksen lopputuloksena saat lausunnon toimintavapaudesta liiketoimintapäätöstesi tueksi ja riskinhallinnan työkaluksi.

Aktiivista tuotekehitystä tekevien teknologiayritysten kannattaa tehdä FTO-kartoitus eli valmistusesteselvitys säännöllisesti uusille ratkaisuilleen. Patenttihakemukset ovat salaisia 18 kuukautta hakemuksen jättämisestä – FTO-hakujen päivittäminen onkin siis tärkeää jo siksi, että voi pysyä ajan tasalla muiden patenttioikeuksista. Investoimalla FTO-selvitykseen vältät turhat investoinnit sellaisiin tuotteisiin, jotka tulisivat ennen pitkää törmäämään muiden IP-oikeuksiin.

Tutustu Toimintavapausselvitys (FTO) -palvelupakettiimme!