Valikko ☰
Johanna Hammarberg

Johanna Hammarberg

Ekonomi- och HR-chef

Telefon: +358 9 6859 5626

Epost: johanna.hammarberg@laineip.fi

Arbetsspråk: svenska, finska, engelska

Johanna har varit anställd på Laine IP Oy sedan år 2010. Hon är förman för administrationen, med ansvar över ekonomi- och HR- samt ledning av kontorsteamet. Johanna är medlem i ledningsgruppen.