UP-päivitys | Tilannekatsaus

Kauan odotettu yhdistetty patenttituomioistuin (UPC) aloitti toimintansa 1.6.23. Onko järjestelmälle käyttöä? Kuinka laajasti yhtenäistä vaikutusta on pyydetty myönnetyille eurooppapatenteille?

Yhdistetty patenttituomioistuin (Unified Patent Court, UPC) on aloittanut toimintansa 1.6.2023. UPC-järjestelmä yksinkertaistaa eurooppapatenttijärjestelmää siten, että myönnetylle eurooppapatentille voi pyytää yhtenäistä vaikutusta UPC-sopimusjäsenvaltioissa (aluksi 17 EU-jäsenvaltiota). Vaikutukseltaan yhtenäistä eurooppapatenttia kutsutaan myös yhtenäispatentiksi (Unitary Patent, UP).

Tällä hetkellä (25.10.2023) yhtenäispatentteja on rekisteröity 11 930 kappaletta ja pyyntöjä on tehty 12 350, joista 394 on vireillä. Vain 26 pyyntöä yhtenäisen vaikutuksen saamiseksi on joko vedetty pois tai hylätty. (lähde: https://www.epo.org/en/about-us/statistics/statistics-centre#/unitary-patent).

Näin ollen patentinhaltijat ovat ottaneet uuden järjestelmän hyvin käyttöön heti alusta lähtien!

Alla oleva kuvaaja näyttää kuinka vastaanotettujen pyyntöjen lukumäärä yhtenäisen vaikutuksen saamiseksi on kehittynyt vuoden 2023 alusta lähtien, jolloin tuli mahdolliseksi pyytää yhtenäistä vaikutusta. Kesäkuun 2023 alkuun asti oli mahdollista lykätä eurooppapatentin myöntöä. Tämän vuoksi kesäkuun, sekä erityisesti heinäkuun, lukemat saattavat hieman vääristää tilannetta.

Lähde: https://www.epo.org/en/about-us/statistics/statistics-centre#/unitary-patent

UPC:n aloitettua toimintansa on myönnetty n. 13 500  eurooppapatenttia, joten joka tapauksessa merkittävälle osalle niistä on jo haettu yhtenäistä vaikutusta. Jatkossa tulemme näkemään mille tasolle luvut asettuvat, kun uuden järjestelmän käyttöönottoon liittyvän alkusysäyksen vaikutus himmenee tilastoissa.

Seuraamme tilannetta edelleen aktiivisesti ja raportoimme jatkossakin kehityksestä. Mikäli tarvitset lisätietoja yhtenäisepatenttiin ja UPC:hen liittyen, niin Laineen EP-asiamiehesi sekä UPC-erityisasiantuntijaryhmämme (upc@laineip.fi) vastaavat mielellään kysymyksiisi.

Kirjoittaja

Jaa artikkeli