UPC uutinen – Päivitys Irlannin tilanteeseen liittyen

Yhdistetty patenttituomioistuin (Unified Patent Court, UPC) on aloittanut toimintansa 1.6.2023. UPC-järjestelmä yksinkertaistaa eurooppapatenttijärjestelmää siten, että myönnetylle eurooppapatentille voi pyytää yhtenäistä vaikutusta UPC-sopimusjäsenvaltioissa (tällä hetkellä 17 EU-jäsenvaltiota). Vaikutukseltaan yhtenäistä eurooppapatenttia kutsutaan myös yhtenäispatentiksi (Unitary Patent, UP).

UPC-sopimusjäsenvaltioita ovat tällä hetkellä (merkitty karttaan vihreällä): Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Latvia, Liettua, Luxemburg, Italia, Itävalta, Malta, Portugali, Ranska, Ruotsi, Saksa, Suomi, Slovenia, Tanska ja Viro.

 

 

Päivitys Irlannin tilanteeseen liittyen

Sopimus yhdistetystä patenttituomioistuimesta (Agreement on a Unified Patent Court, UPCA) on allekirjoitettu 24:n nykyisen EU-jäsenvaltion toimesta, mukaan lukien Irlanti. Irlanti ei kuitenkaan ole tällä hetkellä UPC-sopimusjäsenvaltio, koska Irlanti ei ole vielä ratifioinut UPCA-sopimusta.

Joka tapauksessa Irlanti kuuluu Euroopan patenttikonventioon (European Patent Convention, EPC) ja on osallistunut yhtenäispatentin sääntelyyn. Näin ollen Irlanti voi halutessaan ratifioida UPCA-sopimuksen ja liittyä UPC-sopimusjäsenvaltioksi.

Liittymistä varten Irlannissa on järjestettävä kansanäänestys asiasta, koska liittyminen vaatii muutoksia perustuslakiin. Viimeisimpien tietojemme mukaan kansanäänestys järjestetään kesäkuussa 2024, joten odotamme mielenkiinnolla eteneekö Irlanti kohti UPC:tä.

Seuraamme tilannetta edelleen aktiivisesti ja palaamme asiaan heti kun tiedämme enemmän.

Alkuperäinen uutinen löytyy täältä.

Kirjoittaja

Jaa artikkeli