Uskottavuus osana keksintöjen arviointia

Toteutuuko patenttihakemuksessa kuvattu keksinnön päämäärä ja kuinka tämän toteutumisen todennäköisyys arvioidaan?

Olennainen patentoinnin piirre, joka helposti jää monelta huomioimatta, on se, kuinka tärkeää on osoittaa, että keksinnön päämäärä tosiasiallisesti toteutuu. Päämäärä tulee olla kuvattuna patenttihakemuksessa, ja sen tulee olla vähintään uskottavaa (engl. plausible), että keksinnön kuvaus on riittävä ohje keksinnön toistamiseksi. Tämä seikka yhdistetään erityisesti keksinnöllisyyden arviointiin.

Alla oleva taulukko esittää niitä Euroopan patenttiviraston valituslautakuntien päätöstietokannasta löytyviä tapauksia, joissa keksinnöllisyys on käsitelty, ja joiden päätösten avainsanojen joukossa on mainittu uskottavuus jonkin teknisen ongelman ratkaisun arvioinnin yhteydessä. Laajentamalla hakua, tätä aihetta käsitteleviä tapauksia löytyy varmasti enemmänkin.

Päätös keksinnöllisyydestä (perustuen uskottavuuteen) Kyllä Ei
7 3

Esimerkit ja suoritusmuodot todisteina

Usein tämä uskottavuus edellyttää, että hakemus sisältää esimerkkejä tai suoritusmuotoja todisteina ja että nämä on kuvattu riittävän yksityiskohtaisesti, jotta alan ammattimies voi kohtuullisella onnistumisen todennäköisyydellä toistaa keksinnön. Näiden todisteiden tulee kuitenkin myös kohdistua tarkoituksenmukaisiin seikkoihin.

Eräs mahdollinen ongelmatilanne on, että patenttivaatimusten mukainen keksintö eroaa jonkin tekniikan tason julkaisun kuvauksesta yhden piirteen pohjalta, kun taas esimerkit osoittavat, että keksinnöllä saavutettavat edut liittyvät johonkin toiseen piirteeseen.

Toinen mahdollinen ongelmatilanne on, että erot keksinnön ja tunnetun tekniikan välillä on hakemuksessa pyritty osoittamaan vertailevilla kokeilla, jotka eivät kuitenkaan ole täysin vertailukelpoisia.

Kolmas mahdollinen ongelmatilanne on, että patenttiviraston hakemuksen tekemispäivän jälkeen esille tuomat viitejulkaisut johtavat keksinnön ratkaiseman ongelman uudelleenmuotoilemiseen. Alkuperäiset hakemuksen esimerkit eivät välttämättä tällöin enää kohdistu keksinnöllisyyden osoittamiseen tarvittaviin seikkoihin.

Myöhään toimitetut todisteet

Näin ollen, on mahdollista joutua tilanteeseen, jossa voi olla tarpeellista toimittaa patenttivirastoon uusia todisteita kokeellisten tulosten muodossa, keksinnöllisyysargumentoinnin tueksi. Nämä todisteet kuuluvat myöhään jätettyjen todisteiden kategoriaan, joiden osalta määritellään vielä tarkemmin sen uskottavuus, että todisteet tosiasiallisesti ratkaisevat halutun ongelman (katso vetoomus Euroopan patenttiviraston laajennetulle valituslautakunnalle, G2/21).

Kirjoittaja

Jaa artikkeli