XXXV Pohjoismainen NIR-kokous 2022

Pohjoismainen NIR-kokous (Nordiskt Immateriellt Rättsskydd) kokosi tänä vuonna, elokuun lopulla, Osloon 160 IPR-ammattilaista Tanskasta, Suomesta, Norjasta ja Ruotsista. Ilmastonmuutos oli valittu konferenssin yleisteemaksi.

Ohjelma alkoi perinteisesti Pohjoismaiden oikeudellisen kehityksen päivityksellä; viimeaikaisten oikeusjuttujen läpikäynnillä sekä väliaikaisten kieltojen (preliminary injunctions) nykytilaa koskevalla katsauksella. Tämä jälkeen osallistujat kuulivat esityksiä useista IPR:ään ja kestävään kehitykseen liittyvistä kysymyksistä yleisotsikolla: ”Miten IP vaikuttaa kestävään kehitykseen ja miten IP:tä voidaan käyttää kestävän kehityksen parantamiseen?” Esitykset herättivät aktiivista keskustelua. Käsiteltyjä aiheita olivat ”Oikeuksien sammuminen ja tuotteiden uudelleenkäyttö kiertotaloudessa”, ”Patentit ja siirtyminen uusiutuviin energialähteisiin” ja ”Seuraamukset immateriaalioikeuksien rikkomistapauksissa”. Seuraamusten osalta yksi keskustelluista kysymyksistä oli se, pitäisikö myyntiaikoja, pakkolisenssejä ja muutosvelvoitteita määrätä kieltojen ja hävittämisen sijaan; vaihtoehtona ehdotettiin jopa loukkaavien tuotteiden lahjoittamista hyväntekeväisyysjärjestöille.

Konferenssin viimeisessä istunnossa pohdittiin, millaisia liiketoiminta- ja IP:n kaupallistamismalleja tarvitaan vastaamaan kasvaviin vaatimuksiin siitä, että yritysten on operoitava ja toimittava kestävällä tavalla.

Konferenssin aikana suomalaisia puheenvuoroja esittivät asianajajat Åsa Krook, Rainer Hilli ja Mikael Segercrantz sekä dosentti Max Oker-Blom ja Helena Wetterstrand, Vice President, Legal.

Sosiaalinen ohjelma sisälsi Munch-museon näyttelyiden esittelyn sekä vierailun museoon, joka avattiin hiljattain vaikuttavassa rakennuksessa Bjørvikassa.

Seuraava NIR-kokous, joka on 36. laatuaan, pidetään Suomessa vuonna 2024.

 

Kuva: Christoffer Sundman

Jaa artikkeli