Yhteistyö avainasemassa tehokkaassa US-patentoinnissa

Laine IP:llä on ollut US-tiimi Helsingissä jo vuosikymmenen ajan patentti- ja tavaramerkkiasioita varten. US-tiimimme on keskeisessä roolissa, kun haemme laajaa ja kansainvälistä suojaa asiakkaillemme.

Alla oleva tapaus kertoo siitä, millä tavalla US-tiimimme työskentelee asiakkaidemme hyväksi yhteistyössä muiden asiantuntijoidemme kanssa:

  1. Laineen eurooppapatenttiasiamies analysoi USA:n patenttivirastosta saapuneen välipäätöksen ja vertasi viraston kommentteja muiden maiden vastaaviin kommentteihin. Takataskussaan tietoa asiakkaan teknologiasta, patenttisalkusta sekä tavoitteista, kyseinen eurooppapatenttiasiamies ehdotti Laineen US-asiamiehelle mahdollista ratkaisua välipäätöksen esittämiin ongelmiin.
  2. Eurooppapatenttiasiamies ja US-asiamies kävivät välipäätöksen ja ratkaisuehdotuksen läpi kasvokkain palaverissa ja hioivat ratkaisua hyödyntäen US-asiamiehen osaamista. Eurooppapatenttiasiamies laati toiminta-ehdotuksen ja keskustelun pohjalta vastineluonnoksen, josta asiakkaan kanssa käytiin keskustelu vielä saman päivän aikana.
  3. Asiakkaan hyväksymän toimintaehdotuksen perusteella US-asiamies oli puhelimitse yhteydessä US-tutkijainsinöörin kanssa. Tämän keskustelun aikana US-asiamies sopi tarkennetuista patenttivaatimusmuutoksista sekä toisesta itsenäisestä patenttivaatimuksesta US-tutkijainsinöörin kanssa. Näin tulevan patentin suojapiiri saatiin mahdollisimman laajaksi.
  4. US-asiamies raportoi välittömästi keskustelun tuloksen eurooppapatenttiasiamiehelle sekä asiakkaalle, joka hyväksyi viraston kanssa sovitut muutokset. Vastine välipäätökseen toimitettiin US-patenttivirastoon seuraavana päivänä ja patentin myöntöpäätös saapui virastosta muutaman viikon jälkeen.

Ero perinteiseen toimintatapaan, jossa US-asiamies on toisella mantereella asiakkaan kanssa, käy ilmi seuraavista kaavioista. Ensin esitetään tyypillinen toimintatapa:

Erona edelliseen, Laine IP:n prosessi perustuu osapuolten yhteistyöhön:

Kuten kaaviosta voi todeta, Laineen malli hyödyntää eri osapuolia tarpeen mukaan tehostaen patentinhakuprosessia.  Asiakas voi tarvittaessa myös suoraan keskustella US-asiamiehen kanssa, joko kasvokkain tai  puhelimitse. Yllä olevien periaatteiden mukaisesti US-tiimillä on ollut kunnia auttaa asiakkaitamme noin 300 myönnetyn US-patentin saavuttamisessa viimeisen viiden vuoden aikana.

Kerromme mielellämme lisää Laine IP:stä ja US-tiimistämme! Meihin saat yhteyden nettisivuiltamme tai sähköpostitse usdesk@laineip.fi

Jaa artikkeli